Lễ dâng hương - Báo công - Kết nạp Đội nhân kỉ niệm 26/3